Go Forward - Global Logistic

Kontakt

 

Go Forward s. r. o.

Gelnická 7603/14, 831 06 Bratislava

 

+421 918 692 855

  orosz@goforward.sk

  www.goforward.sk

Bankové spojenie:

 

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK2875000000004026002002

SWIFT code: CEKOSKBX

IČO: 51769191, IČ DPH: SK2120782587

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I v oddieli Sro vo vložke číslo 129296/B.

Go Forward - Global Logistic